Странице

Voli ovo

понедељак, 6. децембар 2010.

Osnovni autori u oblasti srpskog srednjovekovnog novčarstva

Literatura o srpskom srednjovekovnom novcu je ogromna i obimna. Ipak, i pored ovoga, nije dovoljno opširna, niti precizna. Arhivi srpske srednjovekovne države netragom su nestali tokom dugotrajne turske okupacije, pa se o novcu ove srednjovekovne države danas saznaje veoma posredno, pre svega na osnovu stranih izvora (naročito dubrovačkih), na osnovu ostava i sistematski prikupljenih kolekcija. U ovo su uključene razne pomoćne naučne discipline. I pored svega, često nije jasno koje emisije srpskog srednjovekovnog novca pripadajukom vladaru, a još manje šta označuju sigle na srpskom srednjovekovnom novcu, premda je sigurno da neke od njih označuju posebne kovnice, neke označuju posebnost kalupara, a neke posebnost same emisije. Mnogo toga, istražiteqi srpskog srednjovekovnog novca, ostavili su na nivou verovatnoće, a još više na nivou mogućnosti:

U tome pogledu, navešćemo imena nekolicine najznačajnijih, koji se mogu smatrati tvorcima srpske srednjovekovne numizmatike, kao naučne discipline:

Sime Ljjubić, čije neprevaziđeno delo Opis sviju jugoslavenskih novaca sa "snimcima" prestavlja prvi i jedini pokušaj stvaranja celovitog numizmatičkog korpusa srednjovekovnog novca. Dubrovčanin s izrazitim osećajem za sholastičku raščlanjivost materijala, udario je temelje srpskoj srednjovekovnoj numizmatici.

Jovan Rajić, veliki nacionalni romantik, pokušao je da stvori kratki priručnik kojim bi se svi zainteresovani upoznali s srednjovekovnim srpskim novcem.

Pavle J. Šafarik, prvi je naučnik, koji je kao upravnik Narodnog muzeja u Beogradu objavio celovito delo o srpskom srednjovekovnom Novcu. u njegovo doba, a zahvaljujuci potrebi da se naucno utemelji sistematska zbirka ovog novca u javnom interesu novoobnovljene države, pocelo se u Srbiji naucno razvijanje ove discipline.

Rastislav Maric, tvorac znamenite knjige "Studije iz srpske numizmatike", nastavio je razvoj ove discipline u doba između svetskih ratova i nakon toga.

Sergije Dimitrijević je svojim ogromnim radom podrobno obavio istraživanje svih dostupnih i tipološki mogućih za razgraničenje tipova srpskih srednjovekovnih novčića. Nakon njegovog ogromnog rada, ostalo je da se obrade finese i usavrši matodologija.

Nakon Dimitrijevića, ovom tematikom su se bavili mnogi autori. Trebalo bi napomenuti Pavla Prljinčevića, Draganu Gnjatović, Ljugomira Nedeljkovića, Vojislava Mihajlovića i druge, čiji radovi su objavljivanini u časopisu Narodnog muzeja u Beogradu "Numizmatičar" ili u časopisu Srpskog numizmatičkog društva "Dinar".

Vujadin Ivanišević je 2001. godine objavio knjigu "Novčarstvo srednjovekovne Srbije".

Preuzeto sa www.vumidet.net.

Нема коментара:

Постави коментар